Kalokagatija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to kalokagatija?

Svojevrsni etički ideal starih Grka naziva se kalokagatija.

Takozvani vaspitni ideal antičke Grčke, odnosno Atine ogledao se u harmonijski razvijenoj ličnosti iliti kalokagatiji. U ovom izvornom značenju pojam predstavlja spajanje lepog snažnog tela i visokog morala u jednu ličnost.

kalokagatija

Etimolozi kažu da izraz kalokagatija potiče od grčke reči ϰαλοϰἀγαϑία u značenju čestitost, odnosno vrlina. Naime, ovo je kovanica od reči kalos što znači uglađen i reči agatos u značenju “dobar građanin”.

Tako reč kalos više znači „uglađen” nego lep, a reč agatos “dobar građanin”.

Kada nastaje kalokagatija? Vrlo rano na prostorima grčke prenosi se bogata istočnjačka kultura i filozofija koja povezuje sve čovekove psihičke i fizičke snage, sa ciljem da ih harmonijski ravnomerno i skladno razvija. Tačnije usklađeno duhovno i telesno oblikovanje.

To je period od VI do IV veka pre nove ere kada nastaju specifični društveno-ekonomski i kulturni izazovi, a u skladu sa tim i duhovno vaspitanje čoveka.

Kao takva, kalokagatija predstavlja težnju da se u čoveku postigne skladan spoj lepote i dobrote pomoću telesnog i duhovnog vaspitanja (književnosti, filozofije, muzike i politike). Treba imati u vidu da su u to vreme ovakav način vaspitanja mogli sebi da priušte, tj. svojim porodicama samo slobodni građani. Robovima ovde nije bilo mesta.

Može se zaključiti da je kalokagatija usko bila povezana sa pojmom bogatstva. Što je svakako pripadnicima najviših slojeva društva odgovaralo da sebe predstavljaju kao moralne i “dobre građane”.

Share.