Karakter

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to karakter?

Skup svih emocionalnih, motivacionih, socijalnih i konativnih crta po kojima se jedna ličnost razlikuje od drugih naziva se karakter.

Pojam karakter svakodnevno se koristi, te je značenje ovog pojma poznato većini ljudi. Po etimologiji reč karakter nastala je od grčke reči χαρακτήρα što znači znak utisnut na novčiću. Karakter predstavlja skuph svih atributa i osobina koje jedna osoba poseduje.

karakter

Po definiciji karakter predstavlja skup emocionalno-motivacionih, moralnih, socijalnih i konativnih crta jedne ličnosti po kojima se ona razlikuje od drugih ličnosti. Karakter je ono što svakog od nas određuje kao osobu i individuu.

Shodno tome donosi se zaključak da karakter predstavlja spoj različitih osobina nekog pojedinca koji nam daje sliku o tom pojedincu. Bitno je istaći da se teoretičari ne slažu oko vrste osobina koje spadaju u karakterne osobine

U užem smislu karakter predstavlja znak, obeležje odnosno neku bitnu oznaku, osobenost ili svojstvo. Ako za neku osobu kažemo da je karakterna, to znači da je ona ličnost sa dobrim osobinama duše i srca, te da poseduje određenu čvrstinu u donošenju odluka i delovanju.

Karakter ima i drugo značenje, odnosno upotrebljava se da izrazi slovo, broj, znak ili neki drugi simbol kojim se izražavaju neki podaci. Primera radi, ako kažemo da ime Marija ima šest karaktera, to znači da ono ima šest simbola kojima se prezentira njeno ime tj. šest slova.

Share.