Segmentacija

0

Segmentacija

Šta je to segmentacija?

Deljenje ili cepanje na manje delove je segmentacija.

Zaisigurno ste do sada čuli za pojam segmentacija, a ako do sada niste saznali šta je, odnosno koje je njegovo značenje sada imate priliku za to.

Segmentacija je reč nastala od latinske reči segmentatio koja označava deljenje, cepanje, odvajanje… U svakodnevnom govoru ga možemo koristiti kada želimo da iskažemo da je određena celina razdvojena na više manjih delova.

U biologiji izraz segmentacija predstavlja formiranje segmenata u telesnoj građi i u tom smislu razlikujemo dve vrste: homonomnu i heteronomnu. Kod homonomne segmentacije spoljašni segment odgovara unutrašnjem segmentu, dok kod heteronomne telesni segmenti su grupisani u regione: glava, trbuh, grudi i udovi. Ovde se pojam segmentacija koristi za raščlanjavanje tela biljnih ili životinjskih organizama.

U ekonomiji se izraz segmentacija koristi kako bi tržište podelio na različite skupine potršača koje imaju nešto zajedničko. U tom smislu segmentacija tržišta znači da najpre moraju da se nađu razlike između pojedinih delova tržišta tj. Segmenata, zatim se na tim razlikama gradi posebna politika i skupine potrošača se grupišu prema određenim sličnostima.

Najjednostavnije možemo reći u ekonomiji segmentacija podrazumeva proces u kojem se tržište deli na vie homogenih delova radi izbora cilja i stvaranje marketing miksa koji podrazumeva kombinaciju proizvoda sa kombinacijom različitih elemenata (cena, distribucija i slično).


Share.

Leave A Reply