Aparhejd

0

Aparhejd

Šta je to aparhejd?

Aperhejd je socijalni sistem koji je bio sprovođen tokom prošlog veka u Junžoafričkoj Republici.

Na vestima često možemo čuti pojam aperhejd za koji veliki broj ljudi ne zna značenje. Ako ste se pitali šta je aparhejd sada ćete dobiti odgovor na to pitanje.

Aparhejd na afričkom jeziku znači odvojenost, razdvajanje; Tokom 20-tih godina aparhejd je bio socijalni sistem koji je u Južnoafričkoj Republici sprovodila vladajuća manjina odnosno belci. Po ovom sistemu crnci iako su bili većinski narod u toj zemlji nisu bili ekonomski jednaki sa belcima, a takođe im je uskraćeno i angažovanje u politici. Interesanstno je da su belci činili samo jednu petinu stanovništva.

Aparhejd je uveo toliku klasifikaciju društva, da su tu crnci praktično bili robovi. Svaki crnac hapšen je i saslušavan bar jednom godišnje, svaki je bio nepismen i bez prava glasa, veliki broj je bio nezaposlen, a svaki drugi dečak umirao je pre svoje desete godine. Po aparhejdu zabranjeni su bili mešoviti brakovi, a belci su čak bili kažnjavanji u slučaju da imaju seksualne odnose sa pripadnicima crne rase. Ovaj sistem je klasifikovao narod na beli, crni i šareni, a kasnije ovoj podeli dodali su još jednu kategoriju pod nazivom azijati.

Tokom 50-tih godina prošloga veka aparhejd je ojačan nizom zakona koji su još više ograničavali crnce. Pa tako samo su belci imali pravo glasa, a crnci su čak imali i određene teritorije na kojima nisu smeli da se kreću. Time oni su bili ograničeni na samo 22% terijtorije na kojoj su mogli da se naseljavaju.

Ako bi ljudi tamnije puti pokušali da se bune i organizovali demonstracije, vlast bi uvela vandredno stanje u državi i na njih slala vojne trupe. Vlast se nije zadovoljila datom situacijom pa je planirala da sprovede još reformi aparhejda koje se ipak nisu desile.

Početkom 90-tih godina krenuli su brojni protesti, a sa pobedom Nelsona Mendele na demokratskim izborima 1994-te godine došao je kraj aparhejda. Mendel ne samo da je zaslužan za ukidanje aparhejda, već je postao prvi Južnoafrički predcednik crne puti i osvojio je čak i Nobelovu nagradu za mir.


Share.

Leave A Reply