Browsing: šta znači

Reči na slovo A
0

Aspiracija

Aspiracija je reč koja vodi poreklo od latinske reči aspiratio što znači izgovaranje sa hukom,…

Reči na slovo A
0

Asimilacija

Asimilacija svoje korene ima u latinskoj reči simillis, što znači slično. Uvek označava proces izjednačavanja,…

Reči na slovo A
0

Arenda

Arenda je reč latinkog porekla za imoviski dogovor ili ugovor kojim se neko imanje daje…

Reči na slovo A
0

Aarabeska

Aarabeska predstavlja, pre svega, dekorativni detaljni crtež sa izraženim ritmičkim ponavljanjem geometrijskih oblika. Nastala je…

Reči na slovo A
1

Apoteoza

Šta znači reč apoteoza? Apoteoza je reč nastala od latinske reči apotheosis što zači –…

Reči na slovo A
0

Antiseptik

Antiseptik je hemijsko sredstvo za uništavanje zaraznih klica. Reč je grčkog porekla . To su…

Reči na slovo A
0

Antagonizam

Svakodnevno se čuje reč – antagonizam. U svakakvim kontekstima: ljubavnim, političkim, etičkim, religioznim, rasnim. Antagonizam…

Reči na slovo A
0

Altruizam

Pojam koji svakodnevno čujemo, pogotovo u političkim govorima je – altruizam. Reč latinskog porekla (alter…

Reči na slovo A
0

Aksiom

Šta znači reč aksiom? Reč aksiom se često koristi. To je reč grčkog porekla, koja…