Aksiom

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači reč aksiom?

Reč aksiom se često koristi. To je reč grčkog porekla, koja u bukvalnom prevodu znači -držati za istinito, to jest -iskaz koji vredi da se uvoji, izraz koji je neosporan.

To je „temeljna istina“ koja se ne dokazuje i služi kao osnova neke matematičke i logičke teorije. Uzima se kao pretpostavka na kojoj se gradi neka teorija.

aksiom

Pojam aksiom se najviše koristi u naukama. U matematici je to iskaz koji se usvaja bez dokaza. Sistem aksioma mora biti neprotivrečan, nazavisan i potpun. Na sistemu aksioma se bazira matematička teorija.

Vremenom i u logici i u filozofiji, stvaraju se pokušaji da se formulišu kao aksiomatski sistemi, poput matematičkih teorija. Poznato je da je Spinoza na ovaj način pokušao da predstavi etiku.

U fizici se pod aksiomima označavaju veoma uopšteni stavovi koji su potvrđeni iskustvom sa jako velikom verovatnoćom.

Share.