Aspiracija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Aspiracija je reč koja vodi poreklo od latinske reči aspiratio što znači izgovaranje sa hukom, sa dahom, sisanje, usisavanje, udisanje, uvlačenje u sebe, ali i težnje, želje za nečim, čežnje.

Termin „aspiracija“ se najčešće koristi u medicinskoj terminologiji, gde pre svega, ima sledeće značenje: unošenje stranih čestica ili predmeta u disajne puteve.

Aspiracija

Takođe se odnosi na udisanje kiseonika ili drugog gasa u medicinske svrhe. Aspiracija se sve više koristi u lečenju steriliteta, kod vantelesne oplodnje (znate ono: „beba iz epruvete“, što je do pre neku godinu predstavljalo naučnu fantastiku). Tada se probada šupljina koje nose jajne ćelije, a usisavanje jajnih ćelija koje će se kasnije oploditi, se naziva aspiracija ocita.

U svakodnevnom govoru, nevezano od medicine – ima sledeća značenja: pretenzija, nastojanje, prohtev, stremljenje, naum, htenje.

Share.