Arenda

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Arenda je reč latinkog porekla za imoviski dogovor ili ugovor kojim se neko imanje daje na korišćenje nekome na neko vreme po dogovorenim cenama.

Čest primer arende je kod starijih ljudi koji nisu u mogućnosti da obrađuju zemlju, pa se dogovore sa nekim da tu zemlju obrađuje, da uzima prinose sa nje, ali da određeni procenat (najčešće 20%) od prinosa daje vlasnicima zemlje.

Arenda

Visina arende najviše zavisi od kvaliteta oranice. Ona je, na primer, nogo skuplja u Bačkoj, nego u Banatu i Sremu.

Arenda je najbolje rešenje za sve: za zemlju, jer se obrađuje, za vlasnike, jer iako nisu u mogućnosti da rade ipak dobijaju nadoknadu, i za ljude koji su „uzeli“ zemlju pod arendu, jer mogu da rade i zarade.

Share.