Browsing: Reči na slovo U

Reči na slovo U
0

Uobičajeno

 Šta znači uobičajeno? Da li znate tačno značenje ovog pojma? Uobičajeno je nešto što je…

Reči na slovo U
2

Ugovor

Šta je ugovor? Znate li tačnu definiciju ovog pojma? Pravno obavezujući odnos između dve ili…

Reči na slovo U
0

Uzurpacija

Šta je uzurpacija? Uzurpacija je pojam, koji se posmatrano u najširem smislu koristi  da označi…

Reči na slovo U
0

Utilizacija

Šta je utilizacija? Pravljenje nečega upotrebljevim naziva se utilizacija. Da li ste bili u prilici…

Reči na slovo U
0

Univerzalno

Šta znači univerzalno? Univerzalno je pridev koji označava nešto što je zajedničko, opšte. Neretko na…

Reči na slovo U
0

Unifikacija

Šta znači reč unifikacija? Drugi izraz za unifikaciju je ujedinjavanje. S obzirom da ovaj termin…

Reči na slovo U
0

Uostalom

Šta znači uostalom? Uostalom je rečca koja ima značenje najzad, naposletku. Veerujem da svako od…

Reči na slovo U
0

Urbanizacija

Šta je to urbanizacija? Porast gradskog stanovništva koji se obično odvija preobražajem seoskog stanovništva u…

Reči na slovo U
0

Ugarak

Šta je ugarak? Ugarak je ostatak od drveta koje je delimično sagorelo. Ugarak je takođe…