Uzurpacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je uzurpacija?

Uzurpacija je pojam, koji se posmatrano u najširem smislu koristi  da označi samovlasno i protivpravno prisvajanje neke oblasti.

U medijima sve češće imamo priliku da čujemo pojam uzurpacija. A koliko nas zapravo zna značenje ovog pojma?

Ako posmatramo sa etimološke strane, videćemo da termin uzurpacija potiče iz latinskog jezika, od reči usurpatio, što znači prisvanjanje. U najširem smislu, uzurpacija predstavlja svako protiv pravno i samovlasno prisvanje neke oblasti.

Ako reč uzurpacija posmatramo u užem smislu, onda se ona odnosi na samovlasno, protivzakonito i u većini slučajeva nasilno preuzimanje vlasti u nekoj državi, od strane osobe koje se proglašava državnim poglavarem i uzima odgovarajuće titule koje ne samo da dodeljuje sebi, već i svojim sledbenicima.

Uzurpacija se u svakodnevnom govoru može koristi u značenju otimačina, prisvajanje ili prigrabljivanje.

Share.