Univerzalno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači univerzalno?

Univerzalno je pridev koji označava nešto što je zajedničko, opšte.

Neretko na našim prostorima može se čuti pojam univerzalno koji ima veoma široku primenu. Veliki broj ljudi koristi ovu reč, a da nije siguran u njeno značenje.

univerzalno

Sama reč u naš jezik preuzeta je iz latinskog jezika i koristi se da označi opšte stvari. Dakle, univezalno je sve što je sveobuhvatno.

Prema tome, ako za određenu stvar kažemo da je univerzalna, to znači da je ona zajednička svima, bez izuzetka.

Značenje ove reči najlakše ćemo objasniti koristeći sledeći primer: Unvierzalni daljinski neće samo podržavati jedan tip ili marku televizora, već će isti moći da se koristi za sve stare i nove televizore, kao i sa brojne druge uređaje poput DVD, BluRay i satelitski uređaji.

Ženama je dobro poznato da univerzalna garderoba ne ide po veličinama već je prilagodljiva za sve tipove građe i veličine.

Share.