Upražnjavati

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači upražnjavati? Da li znate tačno značenje ovog pojma?

Upražnjavati je glagol koji se koristi u značenju vršiti, raditi, praktikovati, bavi ti se.

Ono što je posebno zanimljivo to je da se pojam upražnjavati na našim prostorima kod većine populacije uglavnom izaziva bezobrazne asocijacije, te je bitno istaći da ova reč ima mnogo šire značenje.

Sam pojam upražnjavati predsavlja glagoj koji se koristi u tri srodna značenja. Prvo, ovaj pojam ćemo koristi za neku konstantnu radnju, najčešće je reč o vršenju ili obavljanju nekog posla (uglavnom zanata). Primer za to bila bi sledeća rečenica: “Nušić mora da upražnjava težak zanat veselog čoveka.”

Drugo, upražnjavati označava imati običaj činiti nešto. Na primer: “Poslodavac nas previše upražnjava za obavljanje teških manuelnih radnji.”

Treće, ovaj glagol se koristi u značenju vežbati, usavršavati se. Primer za ovu upotrebu: “Svakodnevno upražnjavam tenis i nadam se da ću biti najbolja.”

Share.