Ugovor

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ugovor? Znate li tačnu definiciju ovog pojma?

Pravno obavezujući odnos između dve ili više ugovorenih strana u cilju postizanja određenih pravnih dejstava naziva se ugovor.

Pojam ugovor veoma je čest i gotovo da nema osobe koja se nije susrela sa ovom reči, a veliki broj je sigurno bio u prilici da potpiše neki ugovor, bilo da je reč o onome za kupoprodaju, zakup, poklon ili rad. Međutim, koliko nas zapravo zna pravo značenje reči ugovor, kao i to koja su sve prava i obaveze osoba koje potpišu isti?

Po definiciji, ugovor predstavlja pravno obavezujući odnos između dve ili više ugovorenih strana u cilju postizanja određenih pravnih dejstava. Da bi nastao jedan ugovor moraju da postoje izjava volje, saglasnost izjavljenih volja ili podudaranje, predmet, osnov za ugovor i ostali elementi koji su neophodni za njegovo zaključenje.

Da bi došlo do nastanka jednog ugovora najpre idu pregovori koji predstavljaju jedan vid pripreme za nastanak ugovora. Nakon što sve ugovorene strane postignu saglasnost volja o bitnim elementima ugovora, može se reći da je isti nastao. Ugovor je zaključen onoga trenutka kada ponudilac primi izjavu ponuđenog da prihvata ponudu.

Iako zakon propisuje načelo neformalnosti kada su ugovori u pitanju, postoji posebna vrsta, gde je forma ugovora veoma bitna. Ovakvi ugovori se nazivaju formalni i oni se ne smatraju zaključenim dok se ne ispuni propisana forma. Primera radi, ugovor o prometu nepkretnosti je neophodno overiti u sudu da bi se smatrao punovažnim.

Što se tiče i prava koja imaju ugovorene strane, ona su definisana i sadržana u ugovoru, te se obe strane moraju pridržavati istih kako bi sprečili moguće posledice, koje se pre svega ogledaju u tužbi.

Kao što je svima već jasno ugovor nastaje zaključenjem, a da li znate na koji način prestaje ugovor?

Nakon što se ispune obaveze iz ugovora isti prestaje da važi. Takođe, ugovor može prestati i sporazumnim vansudskim ili sudskim poravnjanjem, ali i tužbom u slučajevima kada jedna od ugovorenih strana ne ispunjava svoje obaveze.

U opštem pravu ugovor se nešto drugačije definiše i ovde on podrazumeva sporazum koji je pravom priznat ili zaštićen, stvarajući prava ili obaveze za ugovorene strane.

Share.