Utilizacija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je utilizacija?

Pravljenje nečega upotrebljevim naziva se utilizacija.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam utilizacija? A znate li koje je njegovo značenje?

Termin utilizacija veoma je redak na našim prostorima, zbog čega je ovaj pojam uglavnom nepoznat većini ljudi. Retko se koristi ne samo u svakodnevnom govoru, već i u drugim sferama života.

Ako posmatramo sa etimološke strane reč utilizacija potiče od latinske reči utilisatio, što znači korišćenje, iskorišćavanje, upotrebe. Na prostorima naše zemlje utilizacija se koristi da označi pravljenje nečega upotrebljivim.

Uglavnom je reč o stvarima koje se ni za šta ne koriste, ali nakon što se na najima izvrši utilizacija one postaju upotrebljive. Takođe, utilizacija se može koristi i da označi ponovnu upotrebu stvari koje su najpre bile upotrebljive, nakon čega je usledio period nekorišćenja.

Ova reč se često upotrebljava i u značenju iskorišćen odnosno korišćenje.

Share.