Opažanje

0

Šta je opažanje?

Psihički proces upoznavanja relevantnih svojstava pojava i predmeta oko nas naziva se opažanje.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam opažanje? A znate li koje je njegovo značenje?

Svakodnevno svi mi opažamo stvari i pojave koje se nalaze oko nas. Opažanje jeste jedan od prvih strepenika kada je u pitanju upoznavanje sa svetom koji nas okružuje.

Po definiciji, opažanje predstavlja jednu od osnovnih kognitivnih funkcija koja predstavlja složen i aktivan proces traženja, odabiranja, primanja, obrade, organizovanja i timačenja raznovrsnih draži koje deluju na čula i nervni sistem.

Opažanje je izuzetno značajno jer zahvaljujući njemu ogranizam se neposredno upoznaje sa relavatnim svojstvima pojava i predmeta u stvarnosti. Ovo je ujedno i jedan od osnovnih psihičkih procesa koji uključuje povezivanje čulnih podataka sa ranijim saznanjima, njihovo kategorisanje i pridavanje značenja.

Kako bi ste razumeli u potpunosti proces opažanja bitno je da znate značenje reči draž, receptor, oset i opažaj.

Da bi se proces opažanja u potpunosti razumeo, potrebno je razjasniti neke terminološke nedoumice i objasniti značenje nekih srodnih pojmova, kao što su draž, receptor, oset i opažaj.

Draž predstavja svaku fizičku ili hemijsku promenu koja deluje na naša čula. Receptori su deo čulnih organa i oni primaju određene vrstre draži  koje pretvaraju u nervne impulse koji se kreću do mozga kako bi mu preneli informacije.

Oset predstavlja osnovni čulni utisak i čulni doživljaj samo jednog svojstva predmeta (oset boje, tvrdoće, mirisa itd.). Opažaj jeste krajnji rezultat opažanja, odnosno on je subjektivna Celina određene draži koja deluje na čulne organe.


Click Here To Join Native Media
Share.

Leave A Reply