Opažanje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je opažanje?

Psihički proces upoznavanja relevantnih svojstava pojava i predmeta oko nas naziva se opažanje.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam opažanje? A znate li koje je njegovo značenje?

Svakodnevno svi mi opažamo stvari i pojave koje se nalaze oko nas. Opažanje jeste jedan od prvih strepenika kada je u pitanju upoznavanje sa svetom koji nas okružuje.

Po definiciji, opažanje predstavlja jednu od osnovnih kognitivnih funkcija koja predstavlja složen i aktivan proces traženja, odabiranja, primanja, obrade, organizovanja i timačenja raznovrsnih draži koje deluju na čula i nervni sistem.

Opažanje je izuzetno značajno jer zahvaljujući njemu ogranizam se neposredno upoznaje sa relavatnim svojstvima pojava i predmeta u stvarnosti. Ovo je ujedno i jedan od osnovnih psihičkih procesa koji uključuje povezivanje čulnih podataka sa ranijim saznanjima, njihovo kategorisanje i pridavanje značenja.

Kako bi ste razumeli u potpunosti proces opažanja bitno je da znate značenje reči draž, receptor, oset i opažaj.

Da bi se proces opažanja u potpunosti razumeo, potrebno je razjasniti neke terminološke nedoumice i objasniti značenje nekih srodnih pojmova, kao što su draž, receptor, oset i opažaj.

Draž predstavja svaku fizičku ili hemijsku promenu koja deluje na naša čula. Receptori su deo čulnih organa i oni primaju određene vrstre draži  koje pretvaraju u nervne impulse koji se kreću do mozga kako bi mu preneli informacije.

Oset predstavlja osnovni čulni utisak i čulni doživljaj samo jednog svojstva predmeta (oset boje, tvrdoće, mirisa itd.). Opažaj jeste krajnji rezultat opažanja, odnosno on je subjektivna Celina određene draži koja deluje na čulne organe.

Share.