Objektivno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Kakvo je značenje reči objektivno?

U najširem smislu, pojam objektivno označava da je nečije mišljenje i ponašanje nepristrasno i zasnovano na istinitim činjenicama – nepristrasno.

Izvorno značenje reči – objektivno, označavalo bi nešto što je u vezi sa predmetima, objektima, koje je predmetno, stvarno, realno, nezamnišljeno već istinsko, zaista postojeće…

objektivno

Pojam objektivno potiče iz latinskog jezika- objectivus = predmetni, stvaran.

U češće korišćenom smislu, reč objektivno je mnogo bolje objasniti u kombinaciji sa rečju suprotnog značenja a to je pojam-subjektivno.

Zato se reč objektivno još objašnjava i kao : nezavisno od subjekta i subjektivnog mišljenja, prirode i od interesa subjekta.

U narodu se izraz – objektivno- koristi starom frazom prisutnom i u narodnoj književnosti : Ni po babu ni po stričevima.

Kada kažemo na primer da je neki profesor postupio na ispitu objektivno, to znači da je ocenu studentima davao zaista na osnovu pravih kriterijuma.

Kada kažemo da je neki naš prijatelj bio objektivan u odredjenoj situaciji, to znači daje postupio pravedno, da nije gledao svoju korist već da je nepristrasno doneo odluku u nekom odnosu sa drugima.

Objektivno mišljenje često se traži u slučaju nekog verbalnog sukoba, kada se pozove neko ko zavadjene strane ne poznaje i ko će o svemu dati svoje nepristrasno i objektivno mišljenje.

Share.