Omalovažavanje

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je omalovažavanje?

Prezir drugih ljudi u cilju izdizanja sebe naziva se omalovažavanje.

Pojam omalovažavanje karakterističan je za psihologiju, ali se neretko koristi i u svakodnevnoj komunikaciji. Do sada ste sigurno bili u prilici da se sretnete sa ovom reči, a znate li koje je njeno značenje?

omalovazavanje

Omalovažavanje je arogantno ponašanje pri kojem čovek iskazuje prezir prema drugim ljudima kako bi mogao da izdigne sebe. Uglavnom se omalovažavaju oni koji se smatraju pretnjom, preprekom ili smetnjom bilo na ljubavnom, poslovnom ili nekom drugom planu.

Postoje različiti načini za omalovažavanje nekoga: podsmeh, zanemarivanje, ogovaranje, istiskivanje, vređanje i tome slično. Dakle, omalovažavanjem se druga osoba obeshrabruje i umanjuje se njen značnaj u okruženju.

Sa psihološke strane omalovažavanje je mehanizam, oruže ili oružije pojedinca da dokaže sopstvenu vrednost. Osobu koja omalovažava nekog drugog ne zanima kakva je ta osoba zapravo, već gleda da ga skloni sa svog puta po bilo koju cenu.

Share.