Ortoepija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je ortoepija?

Ortoepija predstavlja skup pravila koja određuju pravilan izgovor reči i rečeničnih celina u nekom jeziku.

Male su šanse da ćete u svakodnevnoj komunikaciji čuti za pojam ortoepija, jer se veoma retko koristi zbog čega možda do sada i niste imali priliku da se susretnete sa ovom reči. Za sve one koje zanima značenje iste, sledi objašnjenje.

Etimološki posmatrano termin ortoepija potekao je iz grčkog jezika, od reči orth u značenju tačno i reči epos koja označava reč ili govor. Najednostavnije rečeno ortoepija predstavlja nauku o pravilnom izgovoru reči.

Prvi put ovaj termiin se pojavio još u antičkoj grčkoj, gde je korišćen da označi tačnu dikciju. Mnogo je onih koji su proučavali ortoepiju, a među njima i Pitagora.

Po definiciji, ortoepija je skup pravia koja određuju pravilan izgovor reči i rečeninčih celina u nekom jeziku. Ortoepijske norme se odnose pre svega na izgovor glasova, zatim izgovor reči, rečenica i tekstova, kao i na ispravan način čitanja nekog teksta.

Share.