Orbita

0

Šta je to orbita?

Orbita znači putanja. U astrologiji se koristi da označi putanju kojom se kreću nebeska tela, a u medicini ovaj pojam označava očnu duplju.

Kako u medijim, tako i u svakodnevnoj komunikaciji često možemo čuti za izraz orbita. Kako ima više značenja, jako je bitno obratiti pažnju na sam kontekst rečenice kako ne bi došlo do zabune.

orbita

Sam pojam orbita u naš jezik preuzet je iz latinskog jezika i označava putanju, kolosek. U svakodnevnoj komunikaciji kada se pomene orbita uglavnom se misli na putanju kojom se kreću nebeska tela.

Dakle, u astrologiji orbita označava stazu kojom se kreće nebesko telo. Poznato je da Zemlja ima svoju orbitu kojom se kreće oko Sunca.

U fizici, orbita predstavlja put koje jedno telo čini oko drugog tela dok je pod uticajem neke sile. Johan Kepler je prvi koji se bavi proučavanjem kretanja obrita. On je i utvrdio da orbite mogu biti kružne, parabolične, eliptične, hiperbolične i one koje kruže oko sunca po određenoj elipsi.

U medicini, orbita ima značenje očne duplje koja se nalazi lateralno od nosne šupljine. Njen oblik podseća na četvorostranu piramidu koja ima bazu okrenutu ka napred. Orbita zajedno sa pomoćnim organima oka i okolnim živcima ima značajnu ulogu u zaštiti oka.

U žargonskom govoru, pojam orbita se koristi u upotrebi putanje kretanja određene osobe ili predmeta. Primer za to bio bi:

-Marko izađi mi iz orbite, ne vidim kuda idem od tebe!


Share.

Leave A Reply