Browsing: Reči na slovo M

Reči na slovo M
0

Makartizam

Šta je makartizam? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma. Makartizam je politički…

Reči na slovo M
0

Mistrija

Šta je mistrija? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Mistrija je vrsta zidarskog alata koja služi…

Reči na slovo M
0

Masaža

Masaža predstavlja jedan od drevnih načina koji osim za opuštanje nekad služi i kao lek.…

Reči na slovo M
0

Mamaroš

Šta je mamaroš? Znate li tačno značenje navedenog pojma? Mamaroš je naziv za odraslog muškarca…

Reči na slovo M
0

Marksizam

Šta je marksizam? Znate li tačno značenje i definiciju navedenog pojma? Marksizam predstavlja skup filozofskih…

Reči na slovo M
0

Moralnost

Šta je moralnost? Šta znači moralnost, a koje značenje ima termin moralan? Moralnost se definiše…

Reči na slovo M
0

Mauzolej

Koje značenje ima i kada se sve upotrebljava pojam mauzolej? Velika, impresivna i raskošno izgrađena…

Reči na slovo M
0

Makijavelizam

Šta je makijavelizam? Koje značenje ima ovaj pojam, a koje pojam makijavelistički? Makijevalizam je termin…

Reči na slovo M
0

Magija

Koje značenje ima pojam magija? Šta je crna, a šta bela magija? Čarolija, odnosno činjenje…

1 2 3 4 14