Minoran

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Minoran, šta je to zapravo? Šta znači kada nekome kažemo da je minoran?

Minoran je pridev, a znači manje vredan, beznačajan, zanemarljiv.

Mnogo puta smo čuli reč – minoran, a da li znamo koje značenje ima ova reč? Sam pojam minoran preuzet je iz latinskog jezika, od reči minor, što znači manji.

Minoran je pridev koji se na našim prostorima koristi u dva značenja. Najopštije posmatrano kada nekome kažemo da je minoran, to obično znači da je ta osoba manje vredna, te da poseduje zanemarljive ljudske ili stručne kvalitete.

Drugim rečima, za osobu ćemo reći da je minorna ako ona nema značaj za nas, zanemariva je, nepriznata, te je mi ne uzimamo u obzir.

Ovaj termin se takođe koristi i da označi nekoga (ili nešto) što je malo po količini, veličini ili nekim drugim osobinama.

Share.