Marksizam

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je marksizam? Znate li tačno značenje i definiciju navedenog pojma?

Marksizam predstavlja skup filozofskih teorija društva, ekonomije i istorije izvedenih iz učenja Karla Marksa i Fridriha Engelsa.

Gotovo da nema osobe koja nije čula da pojam marksizam, ali verujem da nismo svi upoznati sa njegovim značenjem. Kao i drugi pojmovi iz filozofije i marksizam je nešto složeniji, zbog čega je njegovo značenje malo teže objasniti.

Najjednostavnije rečeno marksizam je filozofski pravac, odnosno poitička ideologija koja je izvedena iz učenja Karla Marksa i njegovog prijatlja Fridriha Engelsa. Marksizam je ovo ime i dobio po svom tvorcu Karl Marksu, a smatra se da je za marksizam upravo najvažnija njegova nedovršena knjiga „Das Kapital“.

Marksistička shvatanja tumače istoriju kroz sukob koji se odvija između više i niže društvene klase, te po njima rešenje za ove probleme jeste stvaranje besklasnog društva koje će nositi naziv komunizam.  Marks društvene klase nije delio prema bogatstvu, odnosno novčanim sredstvima koje ljudi poseduju, već je verovao da je identitet društvene klase dobijen od njenog odnosa prema sredstvima za proizvodinju.

Marksizam sačinjavaju dve jedinstvene naučne discipline koje se razlikuju prema svom predmetu. Reč je o dijalektičkom i istorijskom materijalizmu. Predmet istorijskog materijalizma jeste poimanje istorija proučavanjem različitih sredstava za proizvodnju, kao i samog načina proizvodnje, dok se predmet dijalektičkog materijalizma ogleda u stvaranju saznanja, odnosno o naučnoj teoriji istorije proizvodnje.

Bitno je istaći da iako je Marks postavio osnovne temelje kapitalizma, brojni filozofi su tumačili njegove spise svaki na svoj način, pa se u okviru kapitalizma pojavilo više različitih pravaca. Ono što je zajedničko svim ovim pravcima jeste težnja da osmisle pravdeniji sistem raspodele dobara.

 

Share.