Maniri

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Šta su maniri? Šta znači kada kažemo da neko ima lepe manire?

Maniri predstavljaju put i način postupanja ili ponašanja u nekoj stvari.

Od malena nas uče da su lepi maniri i bonton izuzetno značajni, te da svaka dama i poželjan muškarac se pridržavaju istih. Gotovo da nema osobe koja se ne trudi da bude kultura i puna lepih manira, a koliko nas zapravo zna pravo značenje pojma maniri?

Etimološki posmatrano sam termin maniri potiče iz francuskog jezika, od reči maniére, što znači put, odnosno način ponašanja. Maniri se odnose na ponašanje koje čovek ima vezano za neku stvar ili situaciju.

Maniri se uče od rođenja i vremenom prelaze u šablon, odnosno mi ih usvajamo kao normalne stvari koje svakodnevno treba da radimo.

Ako kažemo da neka osoba ima lepe manire, to znači da se ona lepo ponaša u svim situacijama i lepo ophodi prema drugim ljudima.

Jasno je da ne samo da je poželjno imati lepe manire, već to postaje nešto što bi svaki čovek morao da ima, pogotovo ako se uzme u obzir činjenica da smo svi mi smo svakodnevno u kontatku sa ljudima i isključivo od nas zavisi šta će drugi ljudi misliti i kako će se prema nama ponašati.

Bitno je da znate da nisu maniri isti u svim kulturama. Primera radi, u Japanu se u znak poštovanja klanjaju, u Pakistanu se ljube u obraz, dok ljudi iz pojedinih plemena  u Južnoj Africi plaču od sreće kada se susretnu sa drugom osobom.

Treba istaći da su maniri više od pravila ponašanja, reč je pre svega o načinu života, ophođenja, držanja, koji su svojstveni nekoj osobi.

Share.