Browsing: Reči od L do O

Reči na slovo O
0

Okomito

Šta je okomito? Šta znači kada kažemo da je nešto okomito? Okomito je pridev koji…

Reči na slovo L
0

Laik

Šta je laik? Šta znači kada nekome kažemo da je laik? Laik je pojam koji…

Reči na slovo M
0

Metafaza

Metafaza, šta je to zapravo? Koje značenje ima ova reč? Metafaza je podfaza mitoze u…

Reči na slovo L
0

Leksema

Šta je leksema? Koje značenje ima i kada se upotrebljava navedeni pojam? Deo reči koji…

Reči na slovo N
0

Nacisti

Šta su nacisti? Na šta tačno mislimo kada nekome kažemo da je nacista? Pristalice i…

Reči na slovo M
0

Mamuza

Šta znači mamuza? Da li znate šta je i čemu služi mamuza? Metalna naprava za…

Reči na slovo M
0

Monizam

Šta je monizam? Saznajte tačno značenje navedenog pojma. Filozofsko učenje po kojem se sve može…

Reči na slovo O
0

Oholost

Šta je oholost? Šta znači biti ohol? Oholost je ljudski stav u kojem čovek sebe…

Reči na slovo M
0

Minoran

Minoran, šta je to zapravo? Šta znači kada nekome kažemo da je minoran? Minoran je…

Reči na slovo O
0

Ortoped

Šta je ortoped? Koje značenje ima i kada se koristi navedeni pojam? Doktor čija je…

1 2 3 4 32