Muskulatura

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je muskulatura? Da li ste upoznati sa tačnim značenjem navedenog pojma?

Skup svih mišića u jednom telu naziva se muskulatura.

Interesatno je da iako smo svi mi čuli za pojam muskulatura, većina ljudi nema pravilnu percepciju kada je značenje ovog pojma u pitanju, zbog čega preporučujem da pročitate naredne redove.

Etimologija nas upućuje da je sam termin muskulatura potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči musculus, što znači mišić. Muskulatura predstavlja skup svih mišića u jednom telu.

Muskulatura ili mišićni sistem zajedno sa sletnim sistemo čini aparat sa kretanje. Za kosti, mišići se spaju snopovima tetiva, a sa nervnim sistemom posebnim nervom.

Treba istaći da mišićni sistem učestvuje u mnogim važnim fiziološkim procesima kao što je, ishrana, disanje i cirkulacija krvi.

Kod kičmenjaka muskulatura se sastoji iz glatkih, poprečno – prugastih i srčanih mišićnih vlakana. Glatka vlakna grada mišićne unutrašnjih organa (npr. creva, polnih odvoda i sl.), srčana se nalaze samo u zidovima srca, a poprečno – prugasta vlakna izgrađuju mišiće telesnog zida, glave, udova, oka i dijafragme.

Kod čoveka je razvijen poseban mišićni sloj koji se nalazi ispod kože i ima ulogu u pokretanju kože. Takođe, veoma su izraženi i potkožni mišići vrata i glave zahvaljujući kojima čovek ima veoma pokretnu mimiku lica.

Share.