Laik

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je laik? Šta znači kada nekome kažemo da je laik?

Laik je pojam koji se koristi da označi osobu koja nije stručnjak u jednom određenom polju znanja.

Da li Vam je neko nekada rekao da ste laik? Možda ste posredstvom medija ili na drugi način čuli za ovaj pojam. A da li znate koje je njegovo značenje?

Etimologija nas upućuje da je sam pojam laik potekao iz grčkog jezika, od reči laos (λαός), što znači narod. Ovaj pojam je korišćen da označi člana hrišćanske crkve koji živi u svetovnim zvanjima, a nije sveštenik, redovnik, biskup ili đakon.

Laicima se nazivaju svi vernici koji su punopravni i jednako vredni članovi crkve. Oni su pozvani da učestvuju na svim područjima delovanja hrišćanska zajednice.

Ipak na našim prostorima kada kažemo laik uglavnom mislimo na preneseno značenje koje ovaj pojam ima. Naime, laik je izraz koji se koristi da označi osobu koja nije stručnjak u jednom određenom polju znanja.

Kada kažemo da je neko laik, mi mislimo da je on nestručan, neiskusan, odnosno nepoznavalac neke oblasti ili više različitih oblasti.

Kako često dolazi do mešanja pojma laik sa pojmom amater bitno je napraviti paralelu između njih. I dok laik uvek označava osobu koja nije ekspert u jednom polju znanja, amater označava osobu koja jeste ekspert u tom polju, ali se ne bavi time profesionalno.

Često se termin laik upotrebljava da označi obične ljude koji pripadaju nekoj drugoj veri (nisu pravoslavci).

Share.