Leksema

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je leksema? Koje značenje ima i kada se upotrebljava navedeni pojam?

Deo reči koji nosi njeno osnovno značenje naziva se leksema.

Sa pojmom leksema svi mi sreli smo se još u osnovnoj školi na časovima srpskog jezika. Za sve one koji nisu vrsni poznavaoci gramatike srpskog jezika ili su vremenom zaboravili značenje pojma leksema, sledi kratko objašnjenje.

Etimologija nas uči da je sam termin leksema potekao iz grčkog jezika, preciznije od reči lexis, što znači reč. Leksema predstavlja deo reči koji nosi njeno osnovno značenje. Reč je o najmanjoj jedinici leksičkog sistema.

Ranko Bugarski ističe da se u lingvističkoj tereminologiji leksemom naziva reč koja je jedinica rečnika, sa svim njenim gramatičkim oblicima i frazeološkim proširenjima.

Primera radi u rečenici “Riba ribi grize rep”, imamo 3 lekseme jer reči “riba” i “ribi” su jedna leksema, ali u različitim oblicima.

Nauka koja se bavi proučavanjem leksema naziva se leksikologija.

Share.