Metafaza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Metafaza, šta je to zapravo? Koje značenje ima ova reč?

Metafaza je podfaza mitoze u kojoj se hromozomi najbolje uočavaju.

Ako niste upućeni u terminologiju koja se koristi u biologiji verujem da ne znate značenje pojma metafaza. Naime, metafaza je pojam koji se nešto ređe upotrebljava u svakodnevnoj komunikaciji, a uglavnom se koristi u biologiji i sličnim naučnim diciplinama.

 

Metafaza predstavlja period u toku ćelijske deobe u kome se hromozomi najbolje uočavaju. Reč je o podfazi mitoze koja zavisi od organizma u kojem se odvija. Pa tako u životinjskim organizmima metafaza predstavlja treću fazu nakon koje sledi anafaza. Sa druge strane, kod biljnih organizama ovo je četvrta faza koja sledi odmah nakon prometafaze.

U metafazi hromozomi se nalaze na ekvatoru gde obrazuju ploču, koja se u zanvisnosti od vrste deobe može sastojati od pojedinačnih hromozoma ili parova homologih hromozoma.

Sama metafaza traje veoma kratko, a interesantno je da je reč o najpogodnijoj fazi kada su analize i istraživanja u pitanju.

Share.