Nacisti

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta su nacisti? Na šta tačno mislimo kada nekome kažemo da je nacista?

Pristalice i pobornici nacionalsocijalizma nazivaju se nacisti.

Gotovo da nema osobe koja nije čula za pojam nacisti koji je veoma rasprostranjen na našim prostorima. Interesanto je da je svako od nas nekada upotrebio ovu reč, a gotovo većina ljudi nema pravilnu percepciju o njenom značenju.

Nacisti je naziv za pristalice i pobornike nacionalsoicjalizma ili nacizma, kako ga još nazivaju na našim prostorima. Sam termin naci izveden je od prva dva sloga imena Nacionalsocijalističke nemačke radničke partije na nemačkom jeziku – Nazional Sozialistische Deutsche Arbeiter Partei.

Članovi ove partije između sebe veoma retko su koristili izraz nacista, ali zato je ovaj izraz svoju upotrebu imao u ostatku sveta, naročito kod protivnika ovog pokreta.

Bitno je istaći da je termin nacista najpre imao pežorativno značenje, a sa dolaskom Adolfa Hitlera na vlast ovaj izraz prestaje da se koristi u samoj Nemačkoj, iako je i dalje aktuelan u ostalim zemljama.

Nacisti su se pojavili u Nemačkoj kada je vladao kritičan period za ovu zemlju. Oni su verovali da je nemački ratni nabor bio sabotiran iznutra, odnosno od Jevreja i da je nedostatak patriotizma bio glavni razlog poraza Nemačke.

Nacisti su verovali u superiornost Arijevske rase, pa su bili spremni na sve kako bi je “spasili” od komunizma i jevrejske zavere. Njihov cilj bio je stvaranje homogene etničke države koja bi sjedinila ideje pangermanizma.

Share.