Morbidan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

 Morbidan, šta je to zapravo? Šta znači biti morbidan.

Za čoveka koji ima abnormalnu sklonost ka sumornim raspoloženjima ili nezdravim porivima i neprimerenom ponašanju, kažemo da je morbidan.

U rečniku današnje urbane omladine čućete ovu reč bar desetinu puta. Interesanto je da iako mnogi koriste pojam morbidan u svakodnevnoj komunikaciji, malo ko od njih ima tačnu percepciju kada je značenje reči u pitanju.

Etimologija nas upućuje da je sam termin morbidan potekao iz latinskog jezika, preciznije od reči morbidus, što znači bolestan. Dakle, morbidan je neko ko je bolestan, bolešljkivan, nezdrav, slab.

Ipak u svakodnevnoj komunikaciji kada kažemo za nekoga da je morbidan mi uglavnom mislimo na njegovu abnormalnu sklonost ka sumornim raspoloženjima ili nekim nezdravim porivima.

U prenesenom značenju ovaj pojam se koristi da označi kada se neko ponašana neprimereno datoj situaciji. Obično je reč o osobama koje su veoma ekcentrične i to ispoljavaju veoma nenormalnim ponašanjem.

Bitno je istaći da se ova reč uglavnom povezuje sa negativnom konotacijom, pa tako gotovo nikada u svakodnevnoj komunikaciji nećete čuti da je neko zaista bolesnoj osobi rekao da je morbidna, već isključivo osobi koja se ponaša neprimereno.

Share.