Browsing: Reči na slovo Š

Reči na slovo Š
0

Šarm

Šta je šarm? Osobina čoveka da se svojim nastupom i ponašanjem lako dopadne drugima naziva…

Reči na slovo Š
0

Šizma

Šta je šizma? Šizma označava raskol ili rascep, a u figurativnom smislu ova reč se…

Reči na slovo Š
0

Šiparica

Šta znači šiparica? Šiparica je pogrdan naziv za mlade devojke. Pojam šiparica danas se nešto…

Reči na slovo Š
0

Švaleracija

Šta je švaleracija? Emotivno i fizičko varanje svog partnera naziva se švaleracija. Verujemo da nema…

Reči na slovo Š
0

Špikovati

Šta znači špikovati? Špikovati znači začiniti meso komadićima različitih namirnica kako bi bilo sočnije. Sa…

Reči na slovo Š
0

Štof

Šta je to štof? Tkanina, odnosno platno za odelo naziva se štof. Izraz štof predstavlja…

Reči na slovo Š
0

Štraca

Šta je to štraca? Štrača predstavlja trgovački dnevnik. Izraz štrača je veoma redak zbog čega…