Šarlatan

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je šarlatan?

Šarlatan je naziv za osobu koja trvdi da posedjuje znanje i veštine, za koje je svesna da ne poseduje.

Pojam šarlatan ranije se dosta češće koristio, dok danas se nešto ređe susrećemo sa njim. Starije generacije dobro su upoznate sa značnjem ovog pojma, dok za one koji se do sada možda nisu susreli sa njim sledi objašnjenje.

sarlatan

Etimološki posmatrano termin šarlatan potiče iz italijanskog jezika. Naime, nastao je spajanjem imena italijanskog mesta Cerretano i italijanske reči ciarlare, što znači cvrkutanje. Kako su stanovici ovog italijanskog gradića u srednjem veku važili za prevarante i loše ljudi koji su se trudili da na prevaru izvuku drugima novac na razne načine, ubrzo su dobili naziv šarlatani.

Veoma brzo termin šarlatan počeo je da se koristi ne samo za njih, već i za ostale osobe koje pokušavaju da dobiju materijalnu ili ne materijalnu koristi lažno se predstavljajući. Pa tako osobe koje su se izdavale za lažne lekare, alkemičare, a naročito oni koji su tvrdili da komuniciraju sa duhovima, nazivani su šarlatanima.

Danas, ovaj pojam koristi se uglavnom za takozvane nadirlekare, odnosno osobe koje bez imalo poznavanja lekarstva izdaju se za iste ili tvrde da poznaju medicinu.

Sve češće u današnje vreme šarlatanima se nazivaju sve vrste prevaranata, a kako se sama reč smatra uvrednom i psovkom ljudi izbegavaju da je koriste.

Share.