Šiparica

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta znači šiparica?

Šiparica je pogrdan naziv za mlade devojke.

Pojam šiparica danas se nešto ređe koristi nego prethodnih godina. Naime, ovaj pojam gotovo da je bio neizostavan u prošlome veku, dok se danas retko srećemo sa njim.

Najjednostavnije rečeno termin šiparica ima značenje mlade devojke. Ipak, gotovo uvek šiparica se koristi u žargonu kao porgdan naziv za mlade devojke. Šiparice su obično naivne devojke koje svi koriste i koje su podložne uticaju drugih.

Iako nije tačno utvrđeno poreko reči, veruje se da je ovaj žargonski izraz nastao od engleske reči sheep (šip), koja označaa ovcu. Shodno tome, šiparica jeste pogrdan naziv za malde devojke koje u društvu ispadaju „ovce“, odnosno tako se nazivaju one devojke koje ne znaju da se ponašaju u društvu. Često su u pitanju neobrazovane ili veoma naivne devojke.

Share.