Šarm

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je šarm?

Osobina čoveka da se svojim nastupom i ponašanjem lako dopadne drugima naziva se šarm.

Za pojam šarm čuli smo svi. Poznato je da neke osobe poseduju više šarma, dok su druge manje šarmante. A da li zaista znate značenje termina šarm?

Etimološki posmatrano reč šarm je francuskog porekla i ima značenje draženosti, zavodljivosti i dopadljivosti.

Šarm se definiše kao osobina koja omogućava čoveku da se svidi drugima pre svega svojim nastupom i ponašanjem. Interesanto je da ono što je za jednu osobu šarmanto, za drugu možda neće biti. Ipak, šarm se smatra osnovnim izvorom privlačnosti koji emituje jedna osoba.

Zanimljivo je da dok se jedne osobe rađaju sa šarmom, drugima ova osobina nije urođena, te je mogu naučiti ako žele da je poseduju.

Share.