Šizma

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je šizma?

Šizma označava raskol ili rascep, a u figurativnom smislu ova reč se koristi u značenju podvojenost.

Sigurno ste bili u prilici da čujete za izraze “Istočna šizma” ili “Zapadna šizma”, za koje je poznato da predstavljaju dva važna događaja u istoriji evropskog hrišćanstva. Ali koliko je nas zapravo upoznato sa značenjem pojma šizma?

Etimološki posmatrano sam termin šizma potiče iz grčkog jezika od reči schism, što znači raskoliti, razdeliti, raspućiti.

Uglavnom ova reč se koristi da označi neki raskol, rascep ili odvajanje. Na našim prostorima obično kada se spomene šizma misli se na bilo koji veliki politički ili verski rascep.

Ovaj pojam se može koristiti i u svom figurativnom smislu gde označava podvojenost. Ovde se misli na podvojenost ličnosti koja se obično ispoljava u dvoličnom ponašanju neke osobe.

Share.