Browsing: Reči na slovo H

Reči na slovo H
0

Šta je to habanera? Vrsta španskog plesa koji potiče sa Kube naziva se habanera. Izraz…

Reči na slovo H
0

Šta znači hvalospev? Uzdizanje, veličanje, tj. davanje pohvalne kritike nekome naziva se hvalospev. Pojam hvalospev…

Reči na slovo H
0

Šta su homonimi? Različite reči istog govornog sklopa nazivaju se homonimi. Prema etimologiji izraz homonimi…

Reči na slovo H
0

Šta je to hazard? Smeo pokušaj ili posao koji uglavnom zavisi od  sreće naziva se…

Reči na slovo H
0

Šta znači reč homogeno? Kada određene pojave spadaju u istu vrstu kažemo da su homogene.…

Reči na slovo H
0

Šta je to hloroform? Hloroform ili trilhormetan je bezbojna, gusta tečnost. Ljubitelji hemije verovatno znaju…

Reči na slovo H
0

Vernik koji je obavio Hadždž naziva se hadžija. Etimologija kaže da izraz hadžija potiče od…

Reči na slovo H
0

Šta znači heroizam? Heroizam znači da određena osoba poseduje veliku duševnu i telesnu nadmoć. Verujem…

Reči na slovo H
0

Šta je hipermangan Kalijum permanganate naziva se hipermangan. Etimologija kaže da je izraz hipermangan potiče…

Reči na slovo H
0

Šta znači HASAP Sisitem za bezbednost hrane naziva se hasap. Ni najmanje ne čudi što…