Hoklica

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Hoklica

Šta je to hoklica?

Mala drvena stolica naziva se hoklica.

Etimolozi i kod ovog izraza imaju svoje objašnjenje, te koren nalaze u nemačkoj reči der Hocker koja se doslovno prevodi kao čučati.

Kod nas se termin hoklica upravo koristi za malu drvenu stolicu bez naslona, kako bake i deke znaju da kažu, na kojoj se najbolje odmaraju noge. Ali pojam hoklica nije tako beznačajan kao što se čini, naime sam izraz se može koristiti i u metaforičkom smislu kako bi se izrazilo besposličarenje, dokonisanje ili dangubljenje.

Hoklica je uglavnom visoka oko 15 cm, često u sredini površine na kojoj se sedi ima rupu kako bi se lakše uhvatila jednom rukom, odnosno prenosila sa mesta na mesto. Takođe, dizajn hoklice je takav da je njena širina ne proporcionalna dubini, jer su joj nogari zbog veće stabilnosti razmaknuti ukoso prema tlu. Tako hoklice liče na male široke stoličice.

Na hoklicama vole da sede ne samo stariji ljudi već i deca, s obzirom da odlično odgovaraju njihovoj visini. Često hoklica služi i kao stepenik za dohvatanje nekih predmeta sa visokih polica, mada nije uvek preporučljivo jer se lako može omaknuti te je pad sa iste neminovan.

Nekada je svaka kuća imala bar dve do tri drvene hoklice, jer su se lako premeštale, a korisne su bile i za sedenje u dvorištu.

Danas sa raznim tehnikama crtanja na drvetu vraćaju se u modu ali sa raznim motivima i u raznim bojama.

Share.