Homogeno

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Homogeno

Šta znači reč homogeno?

Kada određene pojave spadaju u istu vrstu kažemo da su homogene.

Dok etimologija kaže da izraz homogen potiče od grčke reči homs koja znači zajednički, te se i upotrebljava kada treba da ukaže na isti rod ili istu vrstu. Tako se najčešće izraz homogeno (pojam suprotan heterogenom) uzima kao sinonim za jednorodno, istovrsno i tome slično.

Takođe, homogeno se može prevesti i kao nešto prosto i nerazloživo.

U matematici, homogeno je nešto što je po prirodi slično pa je kao takvo upotrebljivo po veličini. Ovde se pojam homogen još odnosi na neke veličine istog stepena ili istih dimenzija u svakom članu. Zato se, posmatrano kroz simbole, u matematici kaže homogena veličina.

Prema jednoj od definicija, homogenost je istovrsnost ili jednolikost nekog svojstva, odnosno obeležja unutar posmatranog objekta, sastava, skupa, oblasti i td. Kao što smo i pomenuli ovaj pojam ima široku primenu kako u matematici i fizici gde označava potpuno jednorodne veličine, tako i u biologiji i socijologiji gde se odnosi na relativno visok nivo sličnosti određenih pojava ili vrsta.

Na primer, fizika homogene „oblike“ koristi u nekoliko varijanti: homogeno telo, homogeno polje i homogenost prostora (vremena). Pritom homogeno telo je telo u kojem je gustoća jednaka u svakoj njegovoj tački. Homogeno polje je polje sile koje u svakoj tački koja se posmatra ima isti iznos i smer. I homogenost prostora znači da se premeštanjem u drugu tačku prostora svojstva ne menjaju.

Share.