Hektolitar

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Hektolitar

Šta je to hektolitar?

Hektolitar je mera za tečnost i predstavlja sto litara.

Svima je poznato da je osnovna mera za količinu određene tečnosti litar koja se koristi i primenjuje svuda u svetu. Vremenom zbog lakšeg računanja uvedene su mere veće i manje od jednog litra. Pojam hektolitar predstavlja meru veću od litra i u jednom hektolitru sadržano je sto litara.

Znači sto litara predstavlja jedan hektolitar i kao i litar ova mera odnosi se na na tečnost bilo koje vrste bez obzira na njenu zapreminu (odnosno njenu gustinu). Ipak treba istaći da postoje određene tečnosti koje imaju veliku gustinu kao ulje i logično je da će one formirati manju zapreminu od recimo vode koja ima manju gustinu. Shodno tome jedna hektolitar ulja imaće manju zapreminu od jednog hektolitra vode.

Sve to nikada ne može promeniti činjenicu da hektolitar sadrži isključivo 100 litara neke tečnosti i u njemu ne može biti ni manje ni više. Hektolitar je međunarodno priznata mera koja je ista u svim jedinicama i u svima se isto obeleževama malim slovom h.

Sama reč hektolitar grčkog je porekla i nastala je dodavanjem prefiksa hekto na reč litar. Prefiks hekto je nastao od grčke reči hekta u značenju sto.

Share.