Browsing: Reči na slovo F

Reči na slovo F
0

Formalizam

Šta je formalizam? Praksa ili doktrina koja se striktno pridržava propisanih ili tradicionalih forma, naziva…

Reči na slovo F
0

Farmakologija

Šta je farmakologija? Grana medicine koja proučava lekove i njihovo dejstvo na čovekov organizam naziva…

Reči na slovo F
0

Fasung

Šta je fasung? Fasung je nemačka reč za okvir slike, odnosno ram. Veliki broj nemačkih reči…

Reči na slovo F
0

Frivolnost

Šta je frivolnost? Raskalašnost, površnost, lakomislenost i bezobrazluk predstavlja frivolnost. Svi oni koji se razumeju…

Reči na slovo F
0

Fonofobija

Šta je fonofobija? Bolestan strah od buke ili glasnog govora naziva se fonofobija. Verujem da…

Reči na slovo F
0

Filantrop

Šta je filantrop? Čovekoljubac, odnosno osoba koja voli ljude naziva se filantrop. Svakodnevno u medijima…

Reči na slovo F
0

Flegmatičnost

Šta je to flegmatičnost? Flegmatičnost predstavlja vrstu ljudskog temperamentna koja se odlikuje hladnokrvnosti, mirnoćom i…

Reči na slovo F
0

Frajle

Šta su to frajle? Frajle je nemačka reč za gospođice. Obično je reč o nešto…

Reči na slovo F
0

Fišbajn

Šta je to fišbajn? Najprostije rečeno, pojam fišbajn se odnosi na žicu ili sajlu koja…

Reči na slovo F
0

Fiziologija

Šta je to fiziologija? Nauka koja se bavi proučavanjem i tumačem faktora odgovornih za nastanak,…