Farmakologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je farmakologija?

Grana medicine koja proučava lekove i njihovo dejstvo na čovekov organizam naziva se farmakologija.

Posmatrano sa etimološke strane pojam farmakologija potekao je iz grčkog jezika, od reči φάρμακον, što znači lek, otrvo i reči λόγος u značenju nauka. Bukvalan prevod ove reči bio bi nauka o lekovima.

U 19-om veku prvi put se susrećemo sa farmakologijom kao naučnom disciplinom. Tada, ona se odnosila samo na proučavanje biljnih ekstrata jer su se prvi farmakolozi bavili biljnim lekovima. Tek u 20-om veku dolazi do velikih promena u ovoj naučnoj discipini i pojavljuju se lekovi koji se nisu pravili isključivo od biljaka već i od arsena, sulfanomida itd.

Po definiciji, farmakologija predstavlja granu medicine koja proučava lekove, njihove fizičke i hemijske karakteristike, primenu u lečenju u farmakoterapiji, kao i metabolizam leka. Farmakologija je veoma značajna za medicinu i farmaciju.

U osnovi farmakologija izučava reakciju koje organizam daje na određeni lek, kao i hemijske promene leka. Njen osnovni cilj jeste da pomogne u lečenju bolesti, odnosno da unapredi lečenje i tretmane kroz koje prolazi bolestan čovek.

Bitno je istaći da farmakologija nije isto što i farmacija, jer se često mešaju značenja ove dve reči. I dok se farmakologija bavi proučavanjem lekova i njihovog dejstva na čoveka, farmacija se odnosi na pronalaženje, oblikovanje i izradu lekova, kao i praćenje njihovih učinaka i nuspojava.

Osobe koje se bave farmakologijom nazivaju se farmakolzi.

Share.