Fiziologija

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to fiziologija?

Nauka koja se bavi proučavanjem i tumačem faktora odgovornih za nastanak, razvoj i tok života, a poseban akcenat stavlja na mehanizme koji regulišu životne procese naziva se fiziologija.

Da li ste imali prilike da čujete za pojam fiziologija? A znate  li koje je njegovo značenje?

fiziologija

Pojam fiziologija koristi se da označi prirodnu nauku koja se bavi načinom funkcionisanja svih živih bića. Ona ne samo da proučava jednoćelijske organizme, već proučava i višećeliske poput čoveka.

Sa etimološke strane reč fiziologija potiče od grčkih reči physis, što znači priroda i logos, što znači nauka. Po definiciji fiziologija je nauka koja se bavi proučavanjem i tumačenjem svih faktora odgovornih za nastanak, razvoj i tok života, sa posebnim akcentom stavljenim na mehanizme koji regulišu životne procese.

Kada se tek pojavila kao nauka, fiziologija je smatrana za jednu od disciplina anatomije. Polako sa razvojem društva i primenom brojnih pre svega tehnoloških dostignuća ona se razvila i pronašla svoje mesto kao samostalna nauka. Usko je povezana sa anatomijom, biologijom, medicininom i biohemijom.

Razvila se kao potreba čoveka da shvati kako funkcioniše ljudski organizam.

Share.