Fasung

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je fasung?

Fasung je nemačka reč za okvir slike, odnosno ram.

Veliki broj nemačkih reči pronašao je svoj put do srpskog jezika i potpuno se odomaćio u našem jeziku. Jedna od takvih reči jeste i fasung koji se veoma četo može čuti na našim prostorima. A da li znate šta znači fasung?

Dakle, pojam fasung predstavlja pozajmljenicu koja izvorno glasi „fassung“ i na našim prostorima ima više značenja. U najopštijem značenju fasung predstavlja okvir slike, odnosno ram.

Fasung služi za pričvršćivanje ili samo ograničavanje nekog predmeta koji mogu biti izloženi lomljenju ili cepanju. Obično se prave od čvrstih materijala poput drveta, plastike, metala i sllično. Uglavnom se koriste kao okviri fotografija, ogledala i slično.

Izraz fasung koristi se i u značenju optočavanje, uokviravanje ili uokvirenje (na primer: ukokvirenje slike). Takođe ovaj termin upotrebićemo se za učvršćivanje dragog kamenja za plemenite metale poput zlata ili srebra.

Share.