Filantrop

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je filantrop?

Čovekoljubac, odnosno osoba koja voli ljude naziva se filantrop.

Svakodnevno u medijima možemo čuti da se pojedine osobe nazivaju filantropima. Sam pojam filantrop veoma je rasprostranjen, te većina ljudi zna njegovo značenje.

filantrop

Sa etimološke strane termin filantrop potiče iz grčkog jezika, od reči phílos, što znači prijatelj i reči ánthrōpos, koja označava čovek. Najjednostavnije rečeno filantrop jeste čovekoljubac, odnosno čovek koji voli ljude.

Filantropi nisu samo osobe koje vole ljube, već oni se i brinu da ljubima bude bolje. Filantropi su obično na čelu brojnih humanitarnih organizacija i uvek su spremni da pomongu najugroženijima, ali i svima drugima kojima je pomoć potrebna.

U razvijenijm zemljama na zapadu, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama, filantrop je uglavnom na čelu organizacija koje su osnovane u cilju pomaganja studentima koji nemaju obezbeđena finansijska sredstva.

Može se reći da su filantropi ambasadori koji promobišu ljudsku dobrobit. Oni su veoma humani, krasi ih aktivan odnos prema ljudskim odnosima, poštuju ličnost svake osobe i nastoje da osnaže potencijal koji ona poseduje.

Share.