Flegmatičnost

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to flegmatičnost?

Flegmatičnost predstavlja vrstu ljudskog temperamentna koja se odlikuje hladnokrvnosti, mirnoćom i neuzbuđenosti koja se graniči sa ravnodušnošću.

flegmaticnost

Pojam flegamtičnost karakterističan je za psihologiju dok se u svakodnevnoj komunikaciji retko koristi. Ipak sigurno ste do sada bili u prilici da čujete da je neka osoba flegma. A da li Vas je zanimalo šta to znači?

Sa etimološke strane termin flegmatičnost potiče od grčke reči flegmatikossluzav, čije bukvalno značenje jeste pun žitke sluzi. Flegmatičnost se pre svega koristi u psihologiji kao jedna od četiri vrste ljudskog temperamenta.

Odlikuje se velikom dozom hladokrvnosti, izuzetnom smirenošću i neuzbuđenosti koja se granični sa ravnodušnošću.

U žargonskom izrazu felgmatičnost podrazumevala bi totalnu kulijanu, odnosno neuzbuđenost nekog čoveka. Dakle, reč je o čoveku kojeg ništa ne dotiče, pa čak ni stvari koje bi trebale da budu od izuzetne važnosti za njega.

Share.