Džihad (džihadisti)

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je to džihad? Koje je tačno značenje ovog pojma, a šta znači pojam džihadisti?

Džihad je naziv za sveti rat kod muslimana, a osobe koje sprovode džihad nazivaju se džihadistima.

Jedan od pojmova koji je gotovo neizostavan u vestima svih svetskih medija, jeste pojam džihadisti. Zajedno sa pojmom džihad, on predstavlja najviše i najčešće korišćenu reč o kojoj se svi rado raspišu. A da li vi znate koje je pravo značenje ovih pojmova?

Etimologija nas upućuje da je sam terin džihad potekao iz arapskog jezika, preciznije od reči جهاد‎ , koja se upotrebljava da označi sveti rat kod muslimana. Reč je o pojmu koji označava napor usmeren protiv zlih namera.

Osnovni cilj ovog rata jeste rast islama i njegova odbrana od svih onih koji su protiv ove vere. U ovom ratu mogu da učestvuju samo odrasli muškarci, a osobe koje daju svoj život za džihad idu u raj i postaju mučenici.

Treba istaći da je oružana borba samo jedan od segmenta džihada, a da ona nije njegov prioritet kao što mnogi smatraju. Naime, do borbe dolazi samo u situacijama kada je to nužno.

U Africi i Indiji dižad je predstavljao ništa drugo do izgovor za masovan pokolj naroda. Danas, mnoge sekte iskorišćavaju džihad kako bi opravdale svoje neljudske postupke.

Osobe koje sprovode džihad nazivaju se dižahidstima. U moderno vreme, pojam džihadisti je naziv za grupe ljudi koje na sve načine pokušavaju da sprovedu džihad. Reč je o osobama koje smatraju da cilj opravdava srestva, pa su u stanju i da sprovode različite terorističke napade kako bi ostvarili svoj cilj.

Share.