Džihad (džihadisti)

1

Šta je to džihad? Koje je tačno značenje ovog pojma, a šta znači pojam džihadisti?

Džihad je naziv za sveti rat kod muslimana, a osobe koje sprovode džihad nazivaju se džihadistima.

Jedan od pojmova koji je gotovo neizostavan u vestima svih svetskih medija, jeste pojam džihadisti. Zajedno sa pojmom džihad, on predstavlja najviše i najčešće korišćenu reč o kojoj se svi rado raspišu. A da li vi znate koje je pravo značenje ovih pojmova?

Etimologija nas upućuje da je sam terin džihad potekao iz arapskog jezika, preciznije od reči جهاد‎ , koja se upotrebljava da označi sveti rat kod muslimana. Reč je o pojmu koji označava napor usmeren protiv zlih namera.

Osnovni cilj ovog rata jeste rast islama i njegova odbrana od svih onih koji su protiv ove vere. U ovom ratu mogu da učestvuju samo odrasli muškarci, a osobe koje daju svoj život za džihad idu u raj i postaju mučenici.

Treba istaći da je oružana borba samo jedan od segmenta džihada, a da ona nije njegov prioritet kao što mnogi smatraju. Naime, do borbe dolazi samo u situacijama kada je to nužno.

U Africi i Indiji dižad je predstavljao ništa drugo do izgovor za masovan pokolj naroda. Danas, mnoge sekte iskorišćavaju džihad kako bi opravdale svoje neljudske postupke.

Osobe koje sprovode džihad nazivaju se dižahidstima. U moderno vreme, pojam džihadisti je naziv za grupe ljudi koje na sve načine pokušavaju da sprovedu džihad. Reč je o osobama koje smatraju da cilj opravdava srestva, pa su u stanju i da sprovode različite terorističke napade kako bi ostvarili svoj cilj.
Share.

1 Comment

  1. Poštovani,

    Pojam Džihada je obradio politikolog religije prof.Miroljub Jevtić.Za većinu verskih pitanja odgovore izmedju ostalog nalazim i kod njega ali pre svega kada je reč o islamu.

    Džihad predstavlja uistinu sveti rat koji se sastoji iz sl.elemenata: kulturnih, pravnih, ekonomskih, političkih i naravno vojnih akcija.Dakle džihad ne predstavlja samo teroristički akt ili vojnu akciju kao način delovanja, već i osnivanje banaka sa islamskom kamatom, takodje širenje pravnog sistema šerijata putem njegovog poštovanja i upražnjavanja kroz način odevanja, ishrane itd. u neislamskim zemljama.Mada ni to nije sve i populaciona politika u islamu je razradjena do najsitnijih detalja i predstavlja svojevrsni džihad.

    Džihad jw obaveza da ne kažem obveza svih muslimana a ne samo muškaraca.Da jw to tako videćete iz mnogobrojnih primera gde žene i deca aktivno učetvuju.I ženska deca i žene imaju obavezu da radjaju a recimo u Indoneziji žene sa više dece dobijaju posebne brojanice kojw to dokazuju i one im pored ugleda donose i ekonomske poggodnosti u zemljama perifernog islama.
    Mi recimo možemo verovati da su indoktrinirani ali onda se stvar mora generalizovati i na sve ostale pa i na muškarce i njihove čuvene nagrade u raju i 72 device.Ma koliko zvučalo naivno, to je jedan jako ozbiljan svet i tamo je religija sve, o tome pišu Monteskje, Boden i mnogi drugi.Mnogi mediji pokušavaju da samoubice izjednače sa umnobolnim ljudima ali to je velika greška jer se potcenjuje fanatična usredsredjenost ovog sveta da vlada planetom.Takodje ta “greška” medija dovodi do toga da ljudi koji manje poznaju islam, a to je ogromna većina, svrstavaju muslimane na radikalne i umerene.Verovesnik a ne prorok Muhamed kaže da postoji jedna vera, jedan zakon (šerijat) i jedan Bog.Svako ko kaže da postoje umereni i radikalni muslimani negira reč božijeg propovednika a kazna za to je velika.Nemojte tražiti objašnjenja u islamskođ svetu jwr oni nikada ovo neće priznati.Čak postoji pojam laganja “tahrir” u Kuranu- ostati čvrst u veri (kalsično ketmanstvo) koji koriste mnoge Uleme, Muftije itd. koji u svetskim medijima osudjuju nasilje u terorističkim akcijama.Oni uapravo uistinu osudjuju nasilje ali ne i džihad, što mnogi Evropljani ne shvataju jer ne shvataju da džihad nije samo nasilna akcija.Time oni ne odbacuju džihad, čak suprotno, legitimišu nasilje kojim ono donosi mir u svetu ili “put mira” što je pravo značenje reči islam.Ali to znači pax islamica ili svwtska, globalna dominacija islama.Veruju da ukoliko zavladaju svwtom da će nastupiti mir jer medju muslimanima nema rata.Ovo pada u vodu usled mnogo frakcija u islamu pre svwga šiitske i sunitske.Uprkos ovom, cilj džihada treba da ujedini mualimane u borbi protiv nwvernika

Leave A Reply

error: Alert: Content is protected !!