Dženaza

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je dženaza? Saznajte tačno značenje navedenog pojma.

Islamski verski obred u kojem se vrši sahrana jedne ili više osoba naziva se dženaza.

Da li ste bili u prilici da čujete za pojam dženaza? A da li znate koje je njegovo značenje?

Dženaza je pojam koji se koristi da označi islamski verski obred u kojem se vrši sahrana jedne ili više osoba. Sam obred se zastoji od tzv. „dženaza-namaza“ i ukopa. Dženaza-namaz je naziv za zajedničku molitvu u kojoj se klanja samo stojeći.

Ovu molitvu predvodi imam koji stoji ispred džemata okrenut ka umrloj osobi, dok je ona levom stranom okrenuta prema prisutnima, a desnom prema kibili.

Treba istaći da dženazi prisustvju samo muškarci, dok u samom ukopu učestvuju svi prisutni. Umrla osoba se pokopava u tabutu koji se sastoji od pet dasaka preko kojih je prebačeno platno.

Tabut od prostroije za opremanje do mesta klanjanja dženaze i mesta ukupa nose prisutni. Ako je mesto ukpa udaljeno, umrla osoba se prevozi vozilom, a slede ih svi prisutni.

Posle ukupa, imam ili više njih uči odlomke iz Kurana, a potom izgovara dovu, koja predstavlja obraćanje Svemoućem Alahu. Ujedno sa dovom se završava dženaza.

Share.