Core Web Vitals

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Šta je Core Web Vitals? Da li ste već čuli za ovaj pojam? Koje je njegovo pravo značenje?

Core Web Vitals je skup parametara po kojima se meri korisničko iskustvo na određenom web sajtu. U njemu su objedinjene smernice, odnosno metrika u vezi sa brzinom učitavanja stranica, interaktivnošću i vizuelnom stabilnošću bilo koje web lokacije.

Pročitajte koje su to osnovne funkcije Core Web Vitals-a i kako će njegovo uvođenje uticati na rangiranje sajtova u Google pretraživaču.

Nova algoritamska rešenja kompanije Gugl

Kompanija Gugl predstavila je Core Web Vitals u maju 2020. godine, kada je najavljeno da će sajtovi u pretraživaču biti rangirani prema njegovim parametrima. Gugl je kreirao ovu promenu algoritma rangiranja sa ciljem da obezbedi kvalitet prikaza rezultata pretrage na osnovu brzine učitavanja sajta.

Kako je brzina sajta važna za korisničko iskustvo i za rangiranje na Guglu, Core Web Vitals parametri predstavljaju značajne faktore u procesu optimizacije tog sajta.

Gugl je nedavno pokrenuo ovu vrstu provere, a istovremeno dao mogućnost vlasnicima da svoje web sajtove analiziraju kroz parametre koji mogu da ubrzaju sajt i na taj način poboljšaju iskustva korisnika.

Dakle, dobar Core Web Vitals skor je pokazatelj dve stvari: kakve su performanse sajta kada je u pitanju korisničko iskustvo, i koliko visoko sajt može biti u rezultatima pretrage.

Osnovne funkcije Core Web Vitals-a

Iako je brzina jedan od glavnih faktora rangiranja u Gugl pretraživaču, to nije i jedina performansa sajta na koju je Core Web Vitals fokusiran. Osnovne tri metrike algoritma zapravo su:

LCP – Largest Contentful Paint

LCP je performansa koja meri učitavanje stranice. Tačnije, ovo je parametar po kome se ocenjuje koliko dugo je potrebno da se učita glavni sadržaj stranice. Reč “largest” ukazuje na to da se meri brzina učitavanja najvećeg sadržaja na sajtu, bilo da je reč o tekstu, video zapisu ili fotografiji. Dakle, u pitanju je merenje brzine sajta koje se odnosi na vidljiv, a ne na celokupan sadržaj. Idealno vreme LCP-a je manje od 2,5 sekunde, ali u optimalne granice ulazi sve što je kraće od 4 sekunde.

FID – First Input Delay

First Input Delay ili FID odnosi se na interaktivnost. Merenje ove performanse sajta pokazuje koliko vremena treba da stranica postane interaktivna, tj. koje je minimalno zadržavanje od trenutka kad se sajt učita do trenutka interakcije.

Na šta se odnosi “interaktivnost”? U pitanju su neke osnovne radnje – reakcija sajta na klikove, mogućnost skrolinga, unos elemenata i slično. Prema Guglu, FID bi trebalo da bude kraći od 300 milisekunde, s tim što je idealno vreme oko 100 milisekunde.

CLS – Cumulative Layout Shift

Treća performansa sajta koju meri Core Web Vitals jeste CLS – Cumulative Layout Shift. CLS parametri pokazuju kolika je vizuelna stabilnost sadržaja na sajtu, odnosno koliko se sadržaj vizuelno pomera u toku učitavanja.

Ukoliko sajt kasni sa učitavanjem elementa kao što su, primera radi, baneri ili iskačuće reklame i oglasi, web pregledač može da menja maketu njihovog pojavljivanja na stranici. Iz perspektive korisnika, ova “nestabilnost sadržaja” ume da bude frustrirajuća i snizi nivo korisničkog iskustva do nepodnošljivog. Idealno vreme je kraće od 0,1 sekunde, dok je nedopustivo sve iznad 0,25 sekundi.

Kako proveriti Core Web Vitals parametre

Core Web Vitals bilo kog web sajta može se analizirati i meriti najjednostavnije tako što se instalira plagin u Google Chrome-u. Performanse sajta takođe se mogu proveriti u PageSpeed Insights i Google Search Console.

Za brzo testiranje sajta prema Core Web Vitals-u koristan je alat PageSpeed Insights. Ovde možete izvršiti analizu jednostavnim ukucavanjem naziva domena u odgovarajuće polje i dobiti vrednosti za LCP i CLS, koji su označeni plavom zastavicom. Što se tiče performanse FID, vrednosti se prikazuju samo za sajtove sa velikim saobraćajem.

Još jedan praktičan način za razumevanje i praćenje Core Web Vitals-a je izveštaj u Google Search Console. Ovaj alat je možda još korisniji i važniji od PageSpeed Insights, jer pored pomenute analize može u svakom trenutku pronaći probleme na celom sajtu.

Praćenje skora Core Web Vitals-a i poboljšanje performansi web lokacije biće od esencijalnog značaja za uspeh sajta, njegovo rangiranje i iskustvo korisnika. Pretpostavlja se da će doprinos ovih algoritamskih novina za web lokacije tek rasti u godinama koje slede. Za sada moguće je govoriti o Core Web Vitals-u kao faktoru rangiranja od kog se mnogo očekuje.

Share.