Browsing: Reči od E do K

Reči na slovo K
0

Kognicija predstavlja spoznaju stvarosti koje se zasniva na čovekovom mišljenju I iskustvu. To je reč…

Reči na slovo K
0

Kirija je novčana nadoknada za iznajmljivanje nekog stambenog ili poslovng prostora. Zakupac i zakupodavac postižu…

Reči na slovo K
0

Kalibracija je reč latinskog porekla koja označava podešavanje instrumenata, udešavanje nečega prema određenoj meri. Kalibracija…

Reči na slovo I
0

Svakodnevno se čuje reč ingerencija. Poreklo reči ingerencija je od latinskog jezika (lat. Ingerentia), što…

Reči na slovo E
0

Da li Vas reč evnuh asocira na čikicu sa kapicom koji čuva harem, nema svojih…

Reči na slovo E
0

Šta znači reč etabliran? Etabliran nije čest pridev u srpskom jeziku. Ipak, ponekad ćete i…

Reči na slovo E
0

Šta znači reč epifora? Epifora je reč grčkog porekla i u retorici i u poetici…

Reči na slovo E
0

„Kako je on elokventan! Svaka mu čast!“. Tu osobinu uvek prati divljenje, zar ne?! Elokventna…

Reči na slovo E
0

Šta znači reč ekvilibrijum? Ekvilibrijum je reč latinskog porekla koja označava ravnotežu. Kod živih bića…

Reči na slovo K
0

Kvisling je pojam nastao po imenu Vidkuna Kvslinga, koji je bio političar, koji je od…

1 54 55 56 57