Kustos

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Svako, ko je ikada ušao u muzej, susreo se sa kustosom. Ko je kustos i šta uopšte znači ta reč? Kustos je reč latinskog porekla (lat. custos) i znači čuvar. To je čuvar zbirke umetničkih dela, onaj koji uređuje, obrađuje i obnavlja zbirku umetničkih dela.

Kustos je čuvar, nadzornik kulturnog nasleđa i odgovoran je za zbirke umetničkih dela, institucije u kojoj radi na prikupljanju, organizaciji, zaštiti, promociji i istraživanju umetničkih dela. Izrađuje katalog i usko saradjuje sa restauratorima, preparatorima i konzervatorim.

Kustos

Kustos je akademski obrazovana osoba, koji su diplomu stekli najčešće na filozofskom fakultetu, a specijaliacijom na katedri za muzeologiju a najčešće su to istoričari, istoričari umetnosti, arheolozi i slično.

Zanimanje je usko specijalizovano i fokusirano na umetnička dela. On vodi brigu o prikupljanju i čuvanju predmeta, donosi brigu o njima, vodi odgovarajuću dokumentaciju, sprovodi potrebna istraživanja o pojedinačnim predmetima i kolekcijama, priprema predmete za siguran transport. Kustos organizuje izložbe i predstavlja poverene mu predmete javnosti.

Dobar kustos treba da bude ne samo sturčan, već i rečit, elokventan i posvećen svom poslu. On je ne samo ekspert specijalista u svojoj oblasti očuvanja umetničkog nasleđa, već i njegov promoter, tumač i populizator. Mora da bude aktivan u društvenim događajima i da svojim autoritetom ima uticaja na javnost. Samo u tom slučaju, kada je zanimanje kustosa u pitanju, je pravi čovek – na pravom mestu.

Share.